Cách phân biệt một viên kim cương với zirconia khối trong một chiếc nhẫn: sự khác biệt bên ngoài và đặc tính