Giày da nai: tên, tính năng cắt may, sự ấm áp và thoải mái