Cách chọn quần jean nam thời trang phù hợp? Kích thước 28 - nó là gì theo quy mô của Nga?