Cách chọn quần jean nam phù hợp? Kích thước 27 - nó là gì theo thang đo của Nga và Châu Âu?