Làm thế nào để tự làm xoăn mà không cần máy uốn và máy uốn?