Mùi hương là gì? Phân loại và ghi chú của hương liệu