Shu Uemura: đánh giá của khách hàng về phạm vi, tính năng ứng dụng