Vải twill thời trang: bí quyết sản xuất và tính năng ứng dụng