Cách kẻ lông mày đều: nhiều lựa chọn, sử dụng khuôn mẫu, hướng dẫn tô, nhổ và tạo dáng lông mày